AQUACEL® Extra™ 臨床摘要

AQUACEL® Dressing

AQUACEL® Extra™ 臨床摘要

Compendium

慢性和急性傷口:敷料的強韌度、吸收性增強,臨床上很有助益(AQUACEL® Ag ExtraTM;九個病例)。

預覽

Arroyo Drone A

創傷傷口:控制感染、滲液處理、癒合療效(AQUACEL® Ag ExtraTM;西班牙)。

預覽